Waarom GetApp gratis is

Wat is Web3 en hoe kunnen bedrijven daar hun voordeel mee doen?

Gepubliceerd op 7-6-2022 door Niels Juist en David Jani

Web3 (ofwel Web 3.0) is naar verluidt de volgende stap in de ontwikkeling van het internet en zou talloze technologische verbeteringen met zich meebrengen. En hoewel dat allemaal nieuw is en nog niet op grote schaal bewezen, is de bedrijfswereld benieuwd wat die verbeteringen zouden kunnen betekenen.

man gebruikt Web3 blockchain om een transactie te doen

Om niet achter te blijven, is het voor kleine bedrijven van cruciaal belang dat ze op de hoogte blijven van opkomende technologieën. Met Web3-functies zoals blockchainplatformenen cryptocurrency’s die wijdverbreid ingang vinden, is dit iets waar bedrijven steeds meer rekening mee moeten houden.

Maar hoe werkt het en hoe kunnen mkb-bedrijven hiermee hun doelen realiseren? Om daar achter te komen, gaan we eens kijken naar de betekenis van Web3, wat het doet en hoe bedrijven kunnen profiteren van de applicaties van Web3.

Wat is Web3? Definitie en uitleg

De term “Web3” werd gemunt door Gavin Wood, medeoprichter van dit gedecentraliseerde softwareplatform. Velen voorspellen dat dit de nieuwste culturele en technologische ontwikkeling voor het internet wordt. Wood meldde hierover het volgende:

Gavin Wood citaat over Web 3

Wat is het verschil tussen Web3 en Web2.0?

Het grootste verschil tussen het web zoals we dat vandaag kennen en Web3.0 is dat het volledig  gedecentraliseerd zal zijn. Voor de opslag van je informatie bent u niet meer afhankelijk van big tech cloudproviders zoals Amazon Web Services of Google Cloud Storage. In plaats daarvan wordt al uw informatie opgeslagen als een blockchain, de technologie die ook wordt gebruikt voor cryptogeld.

Verschillen tussen web3.0 en web 2.0 infographic

Pleitbezorgers van Web3 hopen dat daardoor het internet uiteindelijk volledig egalitair wordt en dat we zo niet meer hoeven te vertrouwen op een paar grote bedrijven, platforms en tussenbedrijven voor essentiële services online.

In praktische termen betekent dit dat Web3 uiteindelijk moet leiden tot een online infrastructuur waar transacties, persoonlijke gegevens en het delen van informatie worden versleuteld, beheerd en beveiligd via machine-naar-machine processen in een gedistribueerd netwerk. 

In plaats van bijvoorbeeld op banken te vertrouwen om transacties te bevestigen of je informatie te laten verwerken door een organisatie, regelen processen zichzelf met stakeholders die gebruikmaken van technologieën zoals blockchains om die taken onafhankelijk en zelf te beheren. 

Daardoor kunnen individuele personen trustless transacties zonder machtigingen uitvoeren of beveiligde persoonlijke gegevens uitwisselen zonder tussenkomst van derden of tussenbedrijven die het proces veilig moeten valideren of de informatie in hun eigen database moeten opslaan. 

Traditionele  leveranciers van software voor verwerking van betalingen nemen steeds meer Web3-elementen op in hun platform, zodat bedrijven de door de trend geboden mogelijkheden kunnen verkennen. Nieuwe FinTech-startups zoals Stripe en Revolut gebruiken bepaalde Web3-elementen zoals toegang tot uitwisseling van cryptocurrency’s in hun services.

Wat is blockchain?

Een blockchain is een digitaal grootboek met gegevens die beveiligd zijn via cryptografische versleuteling en worden opgeslagen als blokken informatie verspreid over talloze servers (in dit proces “nodes”, of knooppunten, genoemd).  

Informatie in een blockchain is gedecentraliseerd en versleuteld. Dat maakt het bijzonder moeilijk om de informatie binnen de blockchain zelf te hacken, te manipuleren of te stelen. 

Dit vormt een hoofdcomponent van de Web3-infrastructuur, die nodig is om trustless transacties mogelijk te maken. Deze mate van integriteit zou dan moeten staven dat blockchaintechnologie een veilige manier biedt om bindingstransacties uit te voeren, waarbij gebruikers normale bankprocessen kunnen omzeilen die worden gecontroleerd door grote financiële instellingen. 

Wat is blockchain - infographic

Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle blockchains hetzelfde zijn. 

De technologie mag dan wel ontworpen zijn voor wijdverbreide distributie in een netwerk van nodeservers, wat te zien is bij services die alom beschikbaar zijn, zoals bitcoin, maar er bestaan tal van kleinere blockchains die privé worden gedeeld tussen een reeks vertrouwde nodes. Daarmee wordt informatie beveiligd verzonden in een netwerk van vertrouwde individuen.

Is Web3-technologie geschikt voor het mkb?

De meeste Web3-applicaties zijn gebaseerd op het principe van decentralisatie met gebruikmaking van een reeks nodes en/of een blockchain om gegevens te versleutelen en op te slaan. Dit wordt gebruikt in plaats van één proprietary server die eigendom is van een tussenbedrijf.

Dat heeft als groot voordeel dat bedrijven veel meer specifieke controle over hun transactie- en gebruikersgegevens hebben en niet meer hoeven te vertrouwen op grote bedrijven om die gegevens te verwerken en veilig op te slaan. 

Er zijn echter wel enkele redenen waarom bedrijven terughoudend zijn om nu, al in 2022, over te stappen op Web3.

Wat zou bedrijven tegen kunnen houden om over te stappen op Web3?

Op dit moment zijn er veel elementen van Web3 die nog moeten worden uitgezocht, niet in het minst hoe de transacties voldoen aan nationale overheids- en wetgevingsstructuren. 

Zowel op nationaal als Europees niveau werken wetgevers aan  meer wettelijke kaders om crypto-assets te reguleren. Maar medio mei 2022 bevindt dit alles zich nog in een pril stadium van ontwikkeling.

Dat leidt uiteraard wel tot enige zorg bij early adopters van Web3. Omdat de technologie nieuw is en de wet nog volledig geïntegreerd moet worden in de processen van de technologie, zouden gebruikers zich zorgen kunnen maken over de risico’s vanwege het ontbreken van rechtsmiddelen. 

Bovendien zijn er nog steeds tal van barrières om over te stappen, zoals onbekendheid met de technologie en het ontbreken van deskundigheid of fundamentele kennis binnen een bedrijf. 

Maar desondanks verschijnen er al talloze mkb-startups gespecialiseerd in Web3 en zogenaamde decentralised applications (dApps) – apps gebaseerd op blockchaintechnologie in de markt. Deze kunnen bedrijven de benodigde deskundigheid en services bieden om deze nieuwe technologieën sneller toe te passen.

Welke mogelijkheden zijn er voor bedrijven die overstappen op Web3?

Er zijn veel mogelijkheden voor bedrijven met specialismen die zich uitstekend lenen voor het in gebruik nemen, begrijpen en implementeren van Web3. 

Dat kan bijvoorbeeld gelden voor marktonderzoekers,   netwerkbeveiligingsbedrijven, traditionele  financiële dienstverleners en bedrijven die analytische oplossingen leveren.  

Het is te verwachten dat het voor bedrijven de komende jaren steeds gewoner wordt om Web3-processen in gebruik te nemen als aanvulling op hun huidige activiteiten. Het loont daarom de moeite na te gaan hoe een bedrijf kan worden gepositioneerd voor deze overstap naar het leveren van Web3-services.

In een recent  Gartner-rapport werd bijvoorbeeld voorspeld dat in 2024 25% van alle bedrijven een combinatie zal gebruiken van oudere technologie en Web3-applicaties. Dat lijkt dus mogelijkheden te bieden voor bedrijven met de juiste know-how die op tijd de markt betreden.

Er zijn een aantal technologieën die gebruikt en ontwikkeld worden bij de overstap naar Web3. Door de ontwikkeling daarvan te blijven volgen, kunnen bedrijven de groei van deze trend bijhouden. 

Trends die samenhangen met web3 infographic

Om deze ontwikkelingen bij te houden zouden bedrijven eens kunnen kijken naar de volgende Web3-voorbeelden:

Cryptocurrency 

Een van de grootste trends die samenhangt met Web3 is cryptocurrency. Web3-cryptobetalingen vormen een belangrijk onderwerp in de huidige discussie over deze technologische trend en dat onderwerp blijft van belang in de verdere ontwikkeling.

Cryptocurrency werkt met blockchaintechnologie, die kan worden gebruikt voor het valideren en verwerken van transacties. Hiermee kunnen individuele personen een digitale valuta gebruiken en uitwisselen buiten het regulier en internationaal bancair stelsel.

Terwijl er vragen rijzen over de stabiliteit van deze valuta’s, zoals bitcoin die bekendstaat om zijn instabiele prijs, is er ook sprake van de opkomst van “stablecoins”. Die zijn minder instabiel omdat ze voor hun waarde  gebaseerd zijn op een stabiele asset en niet op vraag en aanbod. 

De Europese Unie is ook bezig met het  plannen van regelgeving voor stablecoins en dat zou meer bedrijven ertoe kunnen aanzetten om crypto op te nemen in hun bedrijfsactiviteiten.  

Gedecentraliseerde financiering (DeFi)

Gedecentraliseerde financiering werkt op dezelfde wijze als cryptocurrency’s, waarbij financiële gegevens worden uitgewisseld via een beveiligd grootboek zonder dat banken een transactie hoeven te bevestigen. 

Dat maakt peer-to-peer financiële transacties mogelijk en er kunnen via blockchain zelfs financiële producten zoals leningen of hypotheken worden verkocht. 

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld geld lenen via DeFi door een financiële dApp te downloaden en daarmee op zoek te gaan naar een geldschieter in plaats van een lening of hypotheek aan te vragen bij een bank of hypotheekverstrekker.

Slimme contracten

Een belangrijk doel van Web3 is het versnellen van de digitalisering van juridische documenten om het gebruik van slimme contracten mogelijk te maken. Slimme contracten worden veilig uitgewisseld en gevalideerd in een blockchain, waardoor assets zoals huizen in cryptocurrency’s kunnen worden betaald. 

Hiermee wordt de transactie onweerlegbaar vastgelegd, waardoor assets op rechtsgeldige wijze kunnen worden verzonden van koper naar verkoper zonder dat daarbij papierwerk of zelfs juristen aan te pas komen. Contractvoorwaarden worden gehandhaafd via de blockchain om ervoor te zorgen dat partijen aan hun verplichtingen voldoen.

Wat zijn de nadelen van Web3?

Voorstanders van Web3 zoals Gavin Wood verkopen de Web3-trend graag op basis van het sterke “minder vertrouwen, meer waarheid”, iets wat het huidige Web2-paradigma niet te bieden heeft. 

Hoewel de betrokken technologie veelbelovend is, zijn er een aantal uitdagingen die overwonnen moeten worden. Dit zijn momenteel de vijf voornaamste nadelen bij het gebruik van Web3:

  • De vrees bestaat dat Web3-technologieën zoals bitcoin  gevolgen voor het milieu kunnen hebben vanwege de grote hoeveelheid aan rekenkracht die ervoor nodig is. Men denkt echter dat die problemen te overwinnen zijn naarmate de technologie zelf en een groener energiebeleid zich verder ontwikkelen.
  • Veel bedrijven beschikken momenteel niet over de expertise om Web3 effectief in te zetten.
  • Cryptografische transacties zijn tot nu toe langzamer dan transacties die via de bank verlopen, waarbij het netwerk voor mainstreamservices zoals bitcoin slechts  een handvol transacties per seconde kan verwerken tegenover de duizenden die kredietmaatschappijen per seconde aankunnen.
  • Ondanks alle beloften van een transparanter en gedecentraliseerd internet, bestaat er enige twijfel over hoe goed Web3 in staat zal blijken dat doel te realiseren. 

Twitter-oprichter Jack Dorsey  meldde in december het volgende: “Jij bent geen eigenaar van “web3”, maar de durfkapitalisten en hun stille vennoten zijn dat wel. En hun motieven zijn ook hier hetzelfde. Het is uiteindelijk gewoon een gecentraliseerde eenheid waarop een ander etiket is geplakt. Dus weet waar je aan begint…”

Dit naar aanleiding van het feit dat veel van degenen die eenheden en applicaties financieren en controleren waar gebruikers van Web3 op vertrouwen, in feite grote financiële instellingen en techbedrijven zijn. En het was juist de bedoeling dat dit nieuwe paradigma gebruikers van hun invloed zou bevrijden.

  • Ook al zorgt Web3 ervoor dat data moeilijker te hacken zijn, toch is het systeem niet helemaal waterdicht. Het cryptografisch grootboek is dan zelf misschien wel veilig, maar de handelsplaatsen en softwareclients die de overdracht van transactiegegevens beheren, kunnen een realistisch doelwit voor hackers zijn.  

Hoe ziet de toekomst eruit voor het mkb en Web3?

Web3 kan op dit moment misschien nog niet volledig door bedrijven worden benut, maar het is een trend die de komende jaren nauwgezet in de gaten moet worden gehouden. 

Ondanks enkele vraagtekens over de instabiliteit van cryptocurrency’s, laat de trend wel een aantal interessante zakelijke kansen zien.  

Bovendien is Web3 een trend die het op de een of andere manier zal lukken meer ingang te vinden. Daarom is het verstandig na te gaan hoe dat in de toekomst in uw bedrijfsactiviteiten kan worden ingepast.  

Dit zijn de vier voornaamste punten om te onthouden in verband met Web3: 

  • Web3 is bedoeld om een gedecentraliseerd internet te creëren via peer-to-peer cryptografische gegevensoverdracht die wordt beheerd zonder tussenkomst van derden.
  • Opkomende Web3-technologieën bieden bedrijven kansen om betalingen, financiële producten en de overdracht van belangrijke beveiligde data te verwerken zonder afhankelijk te zijn van de services van grote bedrijven.
  • Bedrijven met de expertise en services als aanvulling op de ontwikkeling van Web3, kunnen profiteren van de kansen die de geleidelijke overgang naar deze nieuwe technologietrend te bieden heeft.
  • Het is te verwachten dat er de komende jaren meer Web3-services geïntegreerd zullen worden in de dagelijkse bedrijfsactiviteiten.  
Meer weten? Bekijk dan ons online overzicht met blockchain platformen.

In dit artikel wordt er mogelijk naar producten, programma’s of diensten verwezen die niet in uw land beschikbaar zijn, of die misschien niet voldoen aan de wet- of regelgeving van uw land. Wij raden u aan om de softwareleverancier rechtstreeks te benaderen voor informatie over de beschikbaarheid van de producten en overeenstemming met lokale wetgeving.

Over de auteurs

Niels is Senior Content Analyst voor GetApp Nederland. Hij schrijft over IT, software en zakelijke trends in het mkb. Hij is afgestudeerd in Journalistiek en woont in Barcelona.

Niels is Senior Content Analyst voor GetApp Nederland. Hij schrijft over IT, software en zakelijke trends in het mkb. Hij is afgestudeerd in Journalistiek en woont in Barcelona.


David is een Content Analyst voor de UK, die belangrijke inzichten verschaft in technologie, software en zakelijke trends voor het MKB.

David is een Content Analyst voor de UK, die belangrijke inzichten verschaft in technologie, software en zakelijke trends voor het MKB.